Tranh các loại quả TV4021

47.000

  • Mã sản phẩm: TV4021
  • Chất liệu: Bằng giấy
  • Chi tiết: Ảnh 32 loại quả, in 1 mặt 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m2.  KT: 190 x 270(mm). Sản phẩm phủ PVE.
  • Công dụng: Dạy trẻ biết về một số loại quả.