Tháp dinh dưỡng (Tờ) MN452044

15.000

  • Mã sản phẩm: MN452044
  • Chất liệu: Bằng giấy
  • Chi tiết: In 1 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m2. KT: 540 x 790(mm). Sản phẩm phủ PVE. Có nẹp treo.
  • Công dụng: Cấu trúc của một tháp dinh dưỡng có phần chóp nhỏ và phần đáy rộng thể hiện những nhóm thực phẩm nên hạn chế ăn đến ăn đầy đủ.