Đồng hồ học đếm mặt nhựa MN342072

63.00079.000

 • Mã sản phẩm:
  1. Đồng hồ 1 mặt: MN562062A

  2. Đồng hồ 2 mặt:MN342072B
 • Chất liệu: Nhựa nguyên sinh
 • Chi tiết:
  1. Đồng hồ 1 mặt: Gồm: 1 mặt đồng hồ có 12 hình khác nhau đánh số từ 1 đến 12 tháo lắp được KT 300x300mm
  2. Đồng hồ 2 mặt: Gồm: 1 mặt đồng hồ, 1 mặt bàn tính gồm 5 hàng con tính gắn 2 đầu vào khung, mỗi hàng 10 loại khác nhau. Kích thước đồng hồ: 300×300 mm.
 • Công dụng: Giúp phát triển tư duy logic và tăng cường khả năng ghi nhớ của trẻ.
Xóa