Domino PT giao thông MN562072D

30.000

  • Mã sản phẩm: MN562072D
  • Chất liệu: Bằng nhựa nguyên sinh, giấy.
  • Chi tiết: Gồm 28 quân. KT: 65×35 mm được in 2 mặt thể hiện luật và phương tiện giao thông
  • Công dụng: Giúp trẻ phát triển nhiều kỹ năng quan trọng trong giai đoạn mầm non.