ĐỀ ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON

V0948 Bộ cầu trượt liên hoàn nhập khẩu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                     …………………………………….    , ngày      tháng     năm 200…

 

ĐỀ ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC …………………..

  Căn cứ vào nghị quyết TW 2 khoá VIII về công tác xã hội hoá giáo dục Mầm non; Căn cứ vào nhu cầu thực tế của nhân dân khu vực phường và các phường lân cận có con em trong độ tuổi giáo dục mầm non; Căn cứ vào số lượng trường mầm non hiện có trong khu vực; Căn cứ vào vị trí xây dựng trường mầm non. Cơ sở mầm non tư thục………….. xin lập đề án tổ chức và hoạt động như sau:   I/ Tên cơ sở: Trường MNTT………………… Địa điểm: Điện thoại: II/ Mục tiêu mở trường Mầm non tư thục: Góp phần chăm sóc giáo dục các cháu Mầm non, hình thành ở trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người mới XHCN Việt Nam, chuẩn bị tâm thế cho trẻ bước vào trường phổ thông. III/ Cơ cấu tổ chức:
  1. Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên dự kiến:………. người, trong đó:
Chủ trường:  Họ tên…… ngày tháng năm sinh….., trình độ….., hộkhẩu…… Hiệu trưởng: Giáo viên các lớp: Giáo viên: Số lượng, trình độ Nhân viên:
  1. Chế độ chính sách:
Ký hợp đồng lao động theo quy định Đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước IV/ Cơ chế hoạt động: 1.Qui mô phát triển: – Năm học ……..: Cơ sở dự kiến có: Lứa tuổi……..Số nhóm lớp ….Số cháu…..Số cô…….. Nhà trẻ 24-36 tháng: Mẫu giáo: (Bé, Nhỡ, Lớn) Tổng cộng:   – Năm học ……..: Cơ sở dự kiến phát triển như sau: Lứa tuổi….Số nhóm….., lớp…..Số cháu…..Số cô Nhà trẻ 18 – 24 tháng: Nhà trẻ 24 – 36 tháng: Mẫu giáo Bé: Mẫu giáo Nhỡ: Mẫu giáo Lớn: Tổng cộng: 2.Chất lượng chăm sóc giáo dục:
  1. a) Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng:
Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ, không tuỳ tiện thay đổi hoặc cắt xén hoạt động. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Tổ chức cân và khám sức khoẻ cho trẻ theo định kỳ được qui định và tiêm phòng đầy đủ cho trẻ (Cân vào tháng 9, 12, 2, 4/hàng năm; Khám sức khoẻ vào tháng 9, 4/hàng năm). Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến và trong quy trình tổ chức giờ ăn. Hàng năm ký kết hợp đồng mua bán thực phẩm sạch. Xây dựng thực đơn theo mùa phù hợp. Đảm bảo cho trẻ được ăn đúng chế độ quy định. Có kế hoạch chỉ đạo tốt, giáo viên thực hiện tốt quy trình nuôi dưỡng tạo không khí vui vẻ trong khi ăn giúp trẻ ăn ngon miệng, hết suất. Thực hiện tốt chế độ kiểm tra định kỳ về các mặt: vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân… Rèn trẻ các kỹ năng, nề nếp, hành vi vệ sinh văn minh.
  1. b) Chất lượng giáo dục:
Thực hiện đúng, đủ chương trình theo quy định cho từng độ tuổi. Triển khai lồng ghép các nội dung giáo dục Dân số, giáo dục Dinh dưỡng, Giáo dục Luật lệ an toàn giao thông… vào chương trình dạy và mọi hoạt động. Đảm bảo 100% tiết dạy có đủ đồ dùng dạy và học… Đảm bảo đủ số lượng học phẩm đến từng cháu theo độ tuổi như: Vở, bút sáp, bút chì, giáy màu…
  1. Xây dựng điều kiện thiết yếu:
  2. a) Bồi dưỡng đội ngũ:
Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn chuyên môn do Phòng GD – ĐT tổ chức và các buổi kiến tập của các trường trong quận. Chủ động liên hệ với trường mầm non Công lập trên địa bàn để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về quản lý và chuyên môn. Đẩy mạnh công tác tự bồi dưỡng bằng nhiều hình thức như: kiến tập, tham quan…
  1. b) Cơ sở vật chất, trang thiết bị:
Cơ sở được xây dựng tại:…. Vị trí:….. Diện tích (mặt bằng, sân chơi, diện tích sử dụng, diện tích phòng học…) Có ….. phòng: số lượng từng phòng (phòng đón, phòng hoạt động chung, phòng học, vệ sinh, bếp ăn…) Đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị (trong lớp, ngoài sân):…. Trong mỗi phòng học có đầy đủ trang thiết bị hiện đại để chăm sóc, giảng dạy các cháu như: Máy điều hoà, đàn oocgar, đầu VCD, tivi, giường, đệm, chăn gối, giá góc, đồ dùng dạy học hiện đại, đồ chơi chất lượng cao…đủ cho trẻ hoạt động Bếp ăn: Đảm bảo nguyên tắc bếp 1 chiều, có đủ các trang thiết bị chất lượng cao phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng như: Tủ hấp cơm, nồi xoong bát inox, Tủ lạnh lưu nghiệm thức ăn…. Trang trí, sắp xếp môi trường trong lớp và ngoài lớp học:……….. Hàng năm cơ sở có kế hoạch cải tạo, nâng cấp CSVC, bổ sung mua sắm, bảo quản các thiết bị đồ dùng, đồ chơi phù hợp với yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ.
  1. Công tác quản lý:
Chủ trường: chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về mọi hoạt động của cơ sở. Hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm trước chủ cơ sở, các cấp quản lý giáo dục, phụ huynh học sinh về mọi mặt hoạt động chăm sóc giáo dục, tổ chức kế hoạch quản lý thi đua… Mọi giáo viên và nhân viên đều phải chịu trước pháp luật về các hành vi công tác của mình. Quản lý hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định của Nhà nước. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý. Đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ cơ sở (tăng cường kiểm tra đột xuất). Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo. Thu chi đúng văn bản quy định… Trường Mầm non tư thục là một loại hình Giáo dục mới phát triển trong mấy năm gần đây. Để thực hiện phương châm “Giáo dục là nhiệm vụ của toàn xã hội”, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ về mọi mặt của các ngành, các cấp đặc biệt là của Phòng Giáo dục – Đào tạo quận(huyện) ………………… về lĩnh vực chuyên môn. Trên đây là toàn bộ đề án tổ chức và hoạt động của cơ sở mầm non tư thục…………Kính đề nghị các cấp quan tâm xem xét và ra quyết định thành lập cho cơ sở. Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                             Người lập đề án

                                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *