Bộ đồ chơi cát nước MN562058C

46.000

  • Mã sản phẩm: MN562058C
  • Chất liệu: Nhựa nguyên sinh
  • Chi tiết: Gồm: xô, bình tưới, cào , cuốc , xới, xẻng, cua , cá, tháp, tháp đôi.
  • Công dụng: Giúp trẻ trải nghiệm và thực hiện các hoạt động sáng tạo trong môi trường chứa nước và cát.