Que tính mầm non MN562067

4.0006.000

 • Mã sản phẩm:
  1. Que tính 10 que: MN562067A

  2. Que tính 20 que: MN562067B
 • Chất liệu: Nhựa nguyên sinh
 • Chi tiết:
  1. Que tính 10 que: Gồm 10 que dài 15cm
  2. Que tính 20 que: Gồm 20 que dài 12cm
 • Công dụng: Giúp trẻ dễ dàng hình dung và thực hành phép tính cộng, trừ.
Xóa