Ảnh Bác Hồ với thiếu nhi MN563148

4.000

  • Mã sản phẩm: MN563148
  • Chất liệu: Bằng giấy
  • Chi tiết: Giấy couché định lượng 200g/m2. KT: (320 x 430)mm. Sản phẩm phủ VPE.